Azbuka i Alfabeta, fonetika

Novosloviensky jezyk imaje ove osnovne pismena, ktori reprezentujut osobni zvuky:

a, b, c, č, d, dj, e, ie, f, g, h, i, j, ju, k, l, lj, m, n, nj, o, p, r, s, š, št, t, tj, u,v, y, z, ž

samoglasniky:  a, e, i, o, u, y
mekke
samoglasniky:
ie/ѣ, ju/ю


Palatizacija
palatizačne dvojice soglasnikov: 
kč, hš, gž  
Napr. prah - prašny, človiek - človieče! ...


Eufonija

Tute kombinacije sovietujeme transformirati po pručinie eufonije na lučše zvuky:  
cju,sju,zju→ču,šu,žu    cie,sie,zie→če,še,že.
Napr.
prosju→prošu, prosienije→prošenije, ...

Tu jest pričina, zašto posle C,S,Z,Č,Š,Ž ne pišeme staroslovienske jatj (ie=ѣ) no proste e.
Napr. stsl. сѣно
ns. seno.


Azbuka - Kyrillica


Znajeme, že Azbuka (Kyrillica) jest originalna slovienska abeceda, iže bieše sostaviena v X-em vieku sv. Klimentom iz Ohridu. (Kliment bieše učenik sv. Konstantina Filosofa). Jest to grečska Alfabeta dop‘lniena o specifične slovienske znaky.
Originalna azbuka by byla optimalna abeceda za staro- i novosloviensky jezyk, no problema jest v tom, že za tuto abecedu treba imati specialnu klavijaturu i pismena na komputeru. Sovremeni slovienski azbuky (ukrainska, russka, bulgarska i s‘rbska) sut oprostieni azbuky i ne imajut vse potrebne znaky. To jest pričina, zašto za novosloviensky jezyk sovietujeme upotrebiti primarno latinsku abecedu s niejakoj slovienskoj klaviaturoj (CZ, HR, PL, SK, SLO).No, ako li imajete specialnu klaviaturu i fonty, možete s radostju pisati v azbukie (v tablicie pod kodom NS) i d‘ržeti tute pravopisne zakony:
  1. Znak omega [ѡ] se piše samo v pred‘logu [ot/ѡт] i v padovih zakončenijah genitivu i plurala.
    napr. ot niego/ѡт ніегѡ, kniga jego/книга єгѡ, bez kamenov/без каменѡв, ...

  2. Mekke [іе] pišeme v centreh slov i v padovih zakončenijah, kdie v staroslovienskem bieše jatj (ѣ).
    napr. ženie/женѣ, bieše/бѣше, dielati/дѣлати, ...

  3. Zakončenija [-ija, -ije, -iju, -iji, ...] pišeme v padovih zakončenijah slov po vzorah POLE i DUŠE.
    napr. cesarstvije/цесарствије, filozofija/филозофија, ...

Jako tu vidite, p‘lne kyrillske pravopisanije d‘rži grammaticku informaciju, kojuže latinica ne imaje. Rozlišenie pisania genitivu ot drugih forem umenšuje homonyma.
napr. jego/jeгѡ jako genitiv protiv jego/jeго jako akuzativ, ili kamenom/каменѡм jako genitiv plural ili kamenom/каменом jako instrumental singular i.t.d.


Tablica roz‘ličnih europskih azbuk i fonetika
NS      staro-  NS      UA      RUS     BG      SRB     GR      IPA    
latin.  slovien.kyrill. ---     ---     ---     ---     ---     fonet. 

a       а       а       а       а       а       а       α       a      
e       е     е       е       э       е       е       ε       ɛ      
i       и       и       і       и       и       и       η       i      
i(iota) ı       и       і       и       и       и       ι       i      
o       о       о       о       о       о       о       ο       ɔ,(o)  
o(omega)ѡ       о/ѡ     о       о       о       о       ω       ɔ      
u       оу/ѹ/ѫ  у       у       у       у       у       ου      ʊ      
y       ъı/ъи/ы ы       и       ы       и/ъи    и       υ       i,(ɨ)  
ypsilon ѵ       ы       и       ы       и/ъи    и       υ       i,(ɨ)  
au,eu   аѵѵ   ав,ев   ав,ев   ав,ев   ав,ев   ав,ев   αυ,ευ   aʊ,ɛʊ  
                                                                       
ie mekkeѣ       іе      є       е       ие      ие      ιε      jɛ     
ij      ıй      иј      ій      ий      ий      иј      ηι      ij     
j       й       ј       й       й       й       ј       ι       j      
‘       ъ       ъ       ‘       ъ       ъ       ‘             ɜ      
                                                                       
ie      ıе/ѥ    іе      іе      ие      ие      ие      ιε      ɛ     
                                                                       
ja      йа/ѩ    ја/я    я/йа    я       я       ја      ια      ja     
je      йе/ѥ    је/є    є/йе    е       йе      је      ιε      jɛ     
ji      йи      ји      йи      йи      йи      ји      ιη      ji     
jo      йо      јо      йо      ё       йо      јо      ιο      jɔ     
ju      йоу/ю/ѭ ју      ю/йу    ю       ю       ју      ιου     jʊ     
                                                                       
dj      дь      дь      дь      дь      дь      ђ       δι      ɟ      
tj      ть      ть      ть      ть      ть      ћ       τι      c      
nj      нь      нь/њ    нь      нь      нь      њ       νι      ɲ      
rj      рь      рь      рь      рь      рь      рј      ρι      rj/r2  
lj      ль      ль/љ    ль      ль      ль      љ       λι      ʎ      
                                                                       
č/ch    ч       ч       ч       ч       ч       ч       τζ      ʧ      
š/sh/sz ш       ш       ш       ш       ш       ш       σζ      ʃ      
št/sht  шт/щ    щ       щ       щ       щ       шт      σζτ     ʃt/ʃʧ  
ž/ż/zh  ж       ж       ж       ж       ж       ж       ζχ      ʒ      
                                                                       
b       б       б       б       б       б       б       μπ      b      
c       ц       ц       ц       ц       ц       ц       τσ      ʦ      
d       д       д       д       д       д       д       δ       d      
f       ф       ф       ф       ф       ф       ф       φ       f      
g       г       г       г       г       г       г       γ       g,(ɦ)  
h       х       х       х       х       х       х       χ       x,(ɣ)  
k       к       к       к       к       к       к       κ       k      
l       л       л       л       л       л       л       λ       l      
m       м       м       м       м       м       м       μ       m      
n       н       н       н       н       н       н       ν       n      
p       п       п       п       п       п       п       π       p      
r       р       р       р       р       р       р       ρ       r      
s       с       с       ц       ц       ц       ц       σ           
t       т       т       т       т       т       т       τ       t      
v       в       в       в       в       в       в       β       v      
x       ѯ/кс    кс      кс      кс      кс      кс      ξ       ks     
z       з       з       з       з       з       з       ζ       z