prislovniky

principy grammatiky prislovnikov
 1. Prislovniky tvorime is priložitielnih imen zakončenijem -o (po tv‘rdih i neutralnih s‘glasnih) ili -ie (po megkih s‘glasnih).
  napr. dobry  ~ dobro, bolši ~ bolšie, ...

 2. Prislovniky iz imen -sky tvorime zakončenijem -ski
  napr. sloviensky ~ slovienski

 3. Gradacija jest podobna s gradacijej priložnikov:
  napr. drago, draž-eje, naj-draž-eje

 4. Novosloviensky jezyk znaje prislovniky, iže sut byli iztvorieny iz konstrukcije predlog+imenik.
  napr. vkupie = v + kupie, dodnes = do + dnes, izjutra = iz + jutra, ...