predlogy, sovezniky, častice

predlogy
 • s 2.p. (genitivom):    bez, iz, do, ot, u, kromie, posle, vnie, radi, ...
 • s 3.p. (dativom):     k, proti, po, ...
 • s 4.p. (akuzativom):     nad, pod, pred, črez, v, za, na, vnie, medžu, mimo, ...
 • s 6.p. (lokativom):     o, po, pri, v, na, ...
 • s 7.p. (instrumentalom):    s, nad, pod, pred, za, medžu, ...

sovezniky

 • i, ni... ni...
 • a, no
 • ili, i ili
 • ibo, jakože

častice

 • da, ej
 • ne, ni
 • li
 • že, ubo, bo, ali, ašte, ako