medializacija


recenzija knigy Novoslovienskij jazyk, Česko-Lužický Věstník 01-2011, MK ČR E 6880 • ISSN 1212-0790, vychází za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

29. December 2010, gazeta E15, stranica 2 (tu jest ještie internetova stranica i diskusia)
Nový jazyk získal další grant
Dušan Spáčil

Projekt „novoslověnštiny“, umělé řeči, která má pomoci dorozumívání mezi jednotlivými slovanskými národy, získal v těchto dnech již druhý grant Evropské unie. Nový jazyk na bázi staroslověnštiny vytvořili jazykovědec Vojtěch Merunka a expert na vzdělávání Zdeněk Linhart.

Peníze z programu EU Grundtvig budou využity na uspořádání letní školy pro lektory novoslověnštiny, jež bude v Praze v srpnu 2011.
Každý účastník kurzu musí před získáním certifikátu o vyškolení zpracovat v novoslověnštině samostatný projekt a prezentovat ho na internetu. První přihlášky dorazily ze Slovenska, Slovinska, Polska a Bulharska, z Česka se dosud nikdo nepřihlásil. Za peníze z grantu se má také testovat aplikace jazyka v oblasti managementu a byznysu.
Kritici považují slovanské esperanto za zbytečné, jeho obhájci naopak tvrdí, že Slovanům stačí ke komunikaci v novoslověnštině jen osvojení jejích základů, a proto se z ní může stát jednoduchý prostředek ke komunikaci a pro šíření informací. Příznivci ze Slovenska novoslověnštinu v listopadu prezentovali na X. Všeslovanském sjezdu v Kyjevě. Podle Merunky tam projekt slovanského „mezijazyka“ získal také podporu ruských odborníků.


9. November 2010, Balkan Magazin
Slovenski Esperanto dobio podršku EU
Milan Lazarević
Projekat češkog lingviste Vojtecha Merunke i eksperta za obrazovanje Zdeneka Linharta, kolokvijalno nazvan novoslovenski ili slovenski esperanto, dobio je ovih dana podporu Obrazovnog programa Evropske unije...
http://www.balkanmagazin.net/kolumna/komunikacije/slovenski_esperanto_dobio_podrsku_eu.xhtml


28. September 2010, Dnevni list Danas

Slovenski „esperanto“ namenjen i Srbima

Ideja je zanimljiva, ali su male šanse da ona zaživi - kaže Verica Koprivica, šef katedre za slavistiku Filološkog fakulteta

Ideja čeških lingvista Vojteha Merunke i Zdeneka Linharta da naprave jezik kojim bi govorili svi slovenski narodi, ovih dana je dobila podršku Evropske unije. Naime, Obrazovni program EU odobrio je projekat dvojice Čeha, koji su stvorili takozvani novoslovenski jezik, na bazi staroslovenskog, dajući mu „zeleno svetlo“ za predavanje i izučavanje među zainteresovanima.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/terazije/slovenski_esperanto_namenjen_i_srbima.14.html?news_id=200272

20. September 2010, server форум пријатељ божји
НОВОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК У Е.У.
Словенски народи моћиће међусобно да комуницирају на новословенском језику


3. September 2010, server www.eDotace.cz
Slovanské esperanto získalo podporu EU
Michal Šilberský

... Lidem, kteří budou chtít tento jazyk používat, bude stačit, aby si osvojili pouze jeho základy. ... Jedná se o první projekt na evropské úrovni, který usnadňuje komunikaci mezi příslušníky různých národů s podobnými jazyky. ...1. September 2010, blog
AMOR VACUI
Novoslovienskij jazyk
Jaroslav A. Polák


"Nový jazyk na bázi staroslověnštiny se má stát nástrojem ke komunikaci v rámci Evropské unie. Projekt jazykovědce Vojtěcha Merunky a experta na vzdělávání Zdeňka Linharta dostal podporu vzdělávacího programu EU. (...) Projekt je součástí trendu tvorby umělých mezijazyků, které se na rozdíl od esperanta zabývají komunikací vymezených skupin." (e15.cz) Je to či není dobrý nápad?
Předně je třeba poznamenat, že novoslověnština zjevně není "slovanské esperanto" (jak byla médii označena), leda v tom smyslu, že chápeme výraz "esperanto" v přeneseném významu jako jakýkoli umělý či pomocný jazyk. Esperanto je však jazyk, který je koncipován jinak (snadná naučitelnost, nižší obecná srozumitelnost pro neznalé) než novoslověnština, která na mě působí spíše jako slovanská interlingua (intuitivní jazyk srozumitelný všem, kdo jsou obeznámeni s románskými jazyky – já se ji nikdy neučil a čtu v ní se stejným porozuměním, jako v angličtině – zkuste si to!).
Nápad nesnažit se o univerzální pomocný jazyk, nýbrž o jazyk, který bude srozumitelný v rámci určitého jazykového areálu, je dle mého názoru ve své skromnosti velmi nosný. Takový jazyk je totiž, je-li správně navržen, srozumitelný pro každého mluvčího dané jazykové rodiny, například slovanské, i bez učení, a není složité zvládnout znalost aktivní. Novoslověnštinu Vojtěcha Merunky jsem sice zatím hlouběji nezkoumal, ale zdá se, že tyto požadavky splňuje. Může se tedy skutečně stát prostředkem porozumění mezi Slovany?
Zatím všechny projekty umělých či pomocných jazyků narazily na nedostatek zájmu a podpory, přičemž obecnou řečí se staly dominantní jazyky – v dnešní době v našem prostoru je to pochopitelně angličtina. Bez angličtiny se jistě neobejdeme ani v budoucnu, ale proč se vázat jen na ni, chceme-li komunikovat se Slovany? Zde by mohla sehrát pozitivní roli často tolik proklínaná Evropská unie. Pokud by podpořila vzdělávání v novoslověnštině ve slovanských členských zemích (především na základních školách), mohl by se takový pomocný jazyk ujmout. Mně by se to zamlouvalo. Stejně tak by měla být podpořena interlingua v zemích románských.
Co se angličtiny týče, jakkoli může sloužit k základnímu dorozumění (a to i ve své lámané podobě), je to velmi obtížný jazyk chceme-li v něm psát. Nedovedu si například představit, že bych si své povídky sám překládal do angličtiny, ale je pro mne představitelné překládat si je do interlinguy či novoslověnštiny – a jistě nejsem sám. Proto se tento typ jazyků může stát prostředkem pro snazší sdílení kulturních statků.
Budoucnost ukáže, zda v Evropě zvítězí jako univerzální komunikovadlo pouze angličtina, nebo zda se přidají i další jazyky. Tak či onak držím novoslověnštině palce a pokud budu mít v budoucnu víc času, budu se jí zabývat podrobněji.
30. August 2010, gazeta E15, stranica 5 (tu jest ještie internetova stranica i diskusia)
Slovanské esperanto dostalo podporu EU. Ke komunikaci stačí už jen základy jazyka
Dušan Spáčil

Nový jazyk na bázi staroslověnštiny se má stát nástrojem ke komunikaci v rámci Evropské unie. Projekt jazykovědce Vojtěcha Merunky a experta na vzdělávání Zdeňka Linharta dostal podporu vzdělávacího programu EU.

Snaha vytvořit mezislovanský jazyk je už v pokročilé fázi. V září proběhnou v České zemědělské univerzitě v Praze první mezinárodní kurzy, jejichž absolventi se rozjedou domů jako věrozvěsti slovanského mezijazyka a vznikne také web, který bude základnou pro šiřitele a teoretiky „slovanského esperanta“.

Projekt získal grant v rámci celoevropského programu Grundtvig, zaměřeného na vzdělávání dospělých. „Loni bylo v rámci Grundtvigu zahájeno 44 projektů partnerství s českou účastí a letos je schváleno 53 nových projektů s českým partnerem,“ uvedla Sylvie Pychová z Domu zahraničních služeb ministerstva školství.
Čemu by měla novoslověnština pomoci? V zemích EU činí problémy výměna znalostí a účast obyvatel na regionálním managementu, turistice a místní samosprávě. Úředníci, obyvatelé i podnikatelé tam mluví anglicky jen formálně a tlumočení je finančně i organizačně náročné. Odborníci ze slovanských národů však podle autorů „novoslověnštiny“ mohou komunikovat pomocným jazykem téhož základu, jaký mají jejich mateřštiny. Tento mezijazyk si nemusejí dokonale osvojit, ke komunikaci stačí základy. Jazyk je navíc politicky a národnostně neutrální. „Novoslovienskij jazyk“ Vojtěcha Merunky a Zdeňka Linharta je v celoevropském měřítku prvním projektem usnadnění komunikace mezi příslušníky různých národů s podobnými jazyky. Grant bude fungovat podobně jako studentské pobyty v programu Erasmus. EU frekventantům kurzu uhradí většinu nákladů, zhruba tisíc eur na osobu, a cestovné z domovské země. Projekt je součástí trendu tvorby umělých mezijazyků, které se na rozdíl od esperanta zabývají komunikací vymezených skupin.Jul 2010, žurnal Květy č.31
Je tu nový slovanský Jazyk
Dušan Spáčil

... Projekt není jen pouhá hra, ba není to ani jen pomůcka pro milovníky dějin. ... Novoslověnština má dnes významnou podporu Evropské unie. Její úředníci si totiž uvědomují, že zvláště v okrajových slovanských oblastech EU může být dorozumění problém. Rozhodli se proto podpořit nooslověnštinu grantem. A na co se jim nový jazyk vlastně hodí? Třeba na komunikaci se starosty vesniček někde v bulharských horách. Ti například potřebují metodologickou pomoc a rady od kolegů z vyspělejších zemí, ale s odbornou angličtinou tam vyslaný expert - třeba Čech nebo Polák většinou moc neuspěje. Pomocným prvkem by se proto měla stát novoslověnština. ...15. Mart 2010, gazeta E15, stranica 19 (tu jest ještie staršij autorov blog iz 12. Septembra 2004)
Češi, jste Slované?
Petr Koubský

Sloganem, jenž jsem si vypůjčil do titulku, reagovala v roce 1999 oficiální srbská propaganda na účast ČR ve válce NATO proti Jugoslávii. Mylně, protože Češi nejsou Slované. Chytřejší z nich mohli správně odpovědět: Srbové, jste Slované? Jak jste tedy mohli vést válku proti Chorvatům? Neudělali to, protože tyhle slovanské záležitosti se normálního Čecha nedotýkají. Proč nejsme Slované? Necítíme se jimi být. Slované a slovanství, to je pro Čecha Rusko a Balkán. Špína, bída, zlodějna, lidé zanedbaní, hloupí nebo zase lstivě vychytralí, před nimiž je třeba mít se na pozoru a v teple domova o nich vtipkovat. Vůči svým slovanským bratrům (už jen použít tenhle obrat je v češtině notně iritující) máme předsudky důkladně podložené neznalostí reality. Vůbec se o ně totiž nezajímáme. Teprve až se je naučíme brát jako rovnocenné partnery, můžeme narovnat své vztahy k ostatním slovanským národům a třeba také střízlivě posoudit zajímavý projekt „slovanského esperanta“, s nímž nedávno přišel informatik Vojtěch Merunka. Jeho novoslověnština vycházející z živých slovanských jazyků i staroslověnštiny si neklade za cíl stát se obecně používanou řečí, spíš jde o hravé připomenutí, že v Evropě žije obrovské množství lidí, kteří mají leccos společného. Podobných projektů existuje více, nejde o osamělý čin, ale o součást trendu. Nové hledání starých souvislostí je podnětné. A Češi jsou Slované, ať si o tom sami myslí, co chtějí.
Ċ
Vojtěch Merunka,
Sep 4, 2010, 4:26 AM
Ċ
Vojtěch Merunka,
Jan 3, 2011, 5:20 AM
Ċ
Vojtěch Merunka,
Sep 4, 2010, 4:44 AM
Ċ
Vojtěch Merunka,
Sep 4, 2010, 4:31 AM
Comments