Slovniky

Na tutej stranice možete sebie svobodno brati slovniky. Fajly posledovatielno aktualizirujeme. Pozrite takože naš software. Budete li hotieti jego koristiti, kontaktujte nas na Facebooku.

  1. Slovniky na tutej stranici sut iz korpusa staroslovienskego jezyka imajučego približno 6000 slov i imajut najbolšu prednost.

  2. Ako li Vaše slovo ne jest v slovniku iz 1), koristite slovnik Jana van Steenbergena.

  3. Ako li Vaše slovo ne jest ni v 1) i ni 2), koristite slovnik Interslavic Lexicon.

  4. Ako li Vaše slovo ne jest ni v jednem slovniku, koristite slova iz vašego rodnego slovienskego jezyka, no transformirane do novoslovienskej grammatiky.

Problema razumienija


Najbolša problema razumienija meždu Slovieny i različnih krajin ne sut slova. Bolša čast naših jazykov d'rži mnogo podobni slova. Napr. jest rovne, govorime li "članek" ili "članak", "bogatego" ili "bogatogo", "meždu" ili "medžu", "buduštij" ili "budučy" itd.

No velika problema može byti v grammatikie. Napr. Slovien iz severnej krajiny neznaje južnoslovienske buduče i prošle vreme, vazhodny Slovien neznaje superlativ ostalnih Slovienov itd. Jest to dobro znajema problema kontakta Slovienov iz različnih narodov: "Jego slovam razumiju, no vsemu izrečeniji, što on kaže, ne razumiju."  Po ovej přičinie jest treba znati niejaku univerzalnu grammatiku.


Budete li imati problemy se slovami iz Vašego rodnego jezyka, koristite stranicu o problematičnih homonymah slovienskih jazykov.